Biuro promocji i reklamy

Jeśli Państwo są zainteresowani:

  • zamieszczeniem artykułu na łamach Magazynu Prestiż who is who
  • zamieszczeniem ogłoszenia w Serwisie internetowym czasopisma
  • udziałem w organizowanych przez Fundację wydarzeniach
  • udostępnieniem Państwa klientom egzemplarzy Magazynu
  • inną formą współpracy

prosimy o kontakt z Biurem promocji:
E:  redakcja@prestigemagazine.com.pl

Dla Partnerów Fundacji formy wspólpracy oraz parametry ogłoszeń, artykułów i wywiadów w Magazynie PRESTIŻ who is who ustalane są indywidualnie.

Przygotowane do druku materiały powinny spełniać warunki zawarte w specyfikacji technicznej, która jest do pobrania poniżej:

W ramach promocji działalności firm oraz osób prywatnych, a także organizowanych przedsięwzięć, na stronach Serwisu internetowego mogą być umieszczane elementy graficzne w postaci logo lub ogłoszeń oraz teksty w formie artykułów.

Podstawowe wymiary ogłoszeń on-line:
–  1300 x 1800 pikseli
–  rozmiar pliku 1000 – 1500 MB

Przygotowane do strony internetowej ogłoszenia powinny spełniać warunki zawarte w specyfikacji technicznej, która jest do pobrania poniżej:

Formy umieszczenia artykułów, wywiadów i ogłoszeń w Serwisie internetowym Magazynu PRESTIŻ who is who ustalane są indywidualnie.

Za gotowe materiały uznaje się dokumenty z dołączonymi elementami graficznymi i fontami, przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi wydawnictwa. Należy dołączyć próbę kolorystyczną.

Warunki przekazania materiałów oraz terminy należy uzgadniać  kazdorazowo z Biurem promocji.