Biuro promocji i reklamy

Jeśli Państwo są zainteresowani:

  • zamieszczeniem reklamy na łamach Magazynu Prestiż who is who
  • zamieszczeniem reklamy w Serwisie internetowym czasopisma
  • udziałem w organizowanych przez Państwa wydarzeniach
  • udostępnieniem Państwa klientom egzemplarzy Magazynu
  • inną formą współpracy

prosimy o kontakt z Biurem promocji i reklamy:
T: +48 12 311 77 90
M: + 48 502 302 875
E:  reklama@prestigemagazine.com.pl

Magazyn Prestiż who is who
Biuro promocji i reklamy
32 – 020 Wieliczka, ul. B. Chrobrego 22/6

Cennik powierzchni reklamowej w Magazynie Prestiż who is who: 

Wielkość  reklamy Format reklamy Cena
1/1 strony wewnątrz magazynu 205 X 290 mm netto 10.000,00 PLN
II strona okładki magazynu 205 X 290 mm netto 20.000,00 PLN
III strona okładki magazynu 205 X 290 mm netto 20.000,00 PLN
IV strona okładki magazynu 205 X 290 mm netto 30.000,00 PLN
Rozkładówka  wewnątrz magazynu 410 X 290 mm netto 20.000,00 PLN

Dla członków Prestige Club ceny oraz formy umieszczenia artykułów sponso-
rowanych, wywiadów i reklam w Magazynie Prestiż who is who ustalane są indywidualnie.

Przygotowane do druku reklamy powinny spełniać warunki zawarte w specyfi-
kacji technicznej, która jest do pobrania poniżej:

Cennik reklam w Serwisie internetowym Magazynu Prestiż who is who: 

Strona Nazwa Cena za 1 miesiąc emisji Cena emisji powyżej 1 miesiąca
https://prestigemagazine.com.pl/reklama Reklama 2.000,00 PLN Ustalana jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

W ramach działań reklamowych i promocji działalności firm oraz osób prywat-
nych, a także organizowanych przedsięwzięć, na stronach Serwisu internetowego mogą być umieszczane elementy graficzne w postaci logo i reklam oraz teksty w formie artykułów sponsorowanych.

Reklama online – baner  graficzny poziomy lub pionowy po nakierowaniu na który kursorem myszy “rozwija się” do większego rozmiaru, umożliwiając wykorzystanie dodatkowej powierzchni dla prezentacji . Plik może też być odnośnikiem do strony reklamodawcy.

Podstawowe wymiary reklam on-line:
–  1300 x 1800 pikseli
–  rozmiar pliku 1000 – 1500 MB

Przygotowane do strony internetowej reklamy powinny spełniać warunki zawarte w specyfikacji technicznej, która jest do pobrania poniżej:

Dla członków Prestige Club ceny oraz formy umieszczenia artykułów sponsoro
wanych, wywiadów i reklam w Serwisie internetowym Magazynu Prestiz who is who  ustalane są indywidualnie.

Za gotowe materiały uznaje się złamane dokumenty z dołączonymi elementami graficznymi i fontami, przygotowane według obowiązujących w wydawnictwie warunków technicznych wraz z próbą kolorów.

Termin składania gotowych materiałów każdorazowo ustalany jest przy podpi-
sywaniu umowy. Warunki przekazania materiałów w innej postaci oraz terminy należy uzgadniać  z Biurem promocji i reklamy.