Aktualności

1 października 2020 15:15

Spotkanie członków i przyjaciół Prestige Club-u w Pałacu w Paszkówce

Jesienne spotkanie A.D.2020 członków PRESTIGE CLUB-u odbyło się 26. września w Pałacu w Paszkówce k/Krakowa. Gościem honorowym była JE Siti Nugraha Mauludiah, Ambasador Republiki Indonezji w Polsce.

Podczas spotkania Konsul Honorowy Indonezji w Polsce Marian Skrzypiec przedstawił w krótkim zarysie historię stosunków indonezyjsko-polskich oraz aktualne wzajemne relacje Polska – Indonezja.

Dyrektor Instytutu Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia prof. dr hab. Andrzej Gamian wygłosił interesujący wykład związany z pracą polskich naukowców nad lekiem i antywirusową szczepionką COVID – 19, zaś biznesman Albert Smektalski  z Poznania w zwięzłej prelekcji przedstawił temat „Czas na inwestycje w innowacje”.

Dr Bronisław Orawiec, przedstawiciel Polonii z Chicago, zaprezentował swą kolejną książkę z serii „Góralskie posiady doktora Orawca”.

Po części oficjalnej i dyskusji nad wypowiedziami prelegentów, właściciel Pałacu Jan Oleksy, oprowadził gości po zabytkowych wnętrzach obiektu i otaczającym go parku. Smakowite potrawy z pałacowej kuchni serwowane osobiście przez gospodarza i integracyjne rozmowy dopełniły ten wyjątkowy wieczór.

20 grudnia 2019 15:58

Grudzień 2019 – wigilijne spotkanie członków Prestige Club-u

Grudzień każdego roku jest okazją do podsumowania klubowej działalności, ale i niecodziennym, magicznym miesiącem wpisującym się w tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera i klimat wydarzeń sprzed dwu tysięcy lat, Wigilia i wzajemne życzenia dopełniają symbolikę wigilijnej wieczerzy.

Tym razem spotkaliśmy się w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdroju.

Integracyjne spotkanie wypełniły wykłady. Prof. nadzw. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek omówiła „Wielowymiarowość ról menedżera we współczesnej rzeczywistości”, a Grzegorz Ludera przedstawił „Pierwotne koncepcje medyczne – leczyć czy uzdrawiać?” w kontekście tradycyjnej indyjskiej nauki medycznej „Ayurveda”. Nota bene prelekcje te zostaną opublikowane w nr. 40/2020 Magazynu PRESTIŻ who is who.

Po części oficjalnej odbyła się staropolska Wigilia w hotelowej restauracji, a wieczór w Sali VIP i hotelowym klubie zwieńczył agendę spotkania.

2 października 2019 00:00

Jesienne spotkanie klubowiczów CLUBU PRESTIGE w Restauracji Zbrojownia w Krakowie

Cykliczne jesienne spotkanie klubowiczów CLUBU PRESTIŻ odbyło się w Restauracji „Zbrojownia” w Krakowie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z Polski, Węgier, Słowacji, Kanady i USA. Gościem honorowym był książę Adam Andrew von Rhedey, potomek węgierskiego królewskiego rodu Aba o tysiącletniej tradycji.

Agenda spotkania obejmowała kilka tematów, z których wiodącym było wystąpienie księcia Rhedeya związane z kreowaniem nowoczesnej elity w świecie, z podkreśleniem roli, wagi i znaczenia rodowej arystokracji w tym przedsięwzięciu.

Dr Ewa Piacentile z Padwy, wybitna działaczka polonijna, przedstawiła w krótkim elaboracie dorobek polskiej nauki i osiągnięcia polskiego biznesu w świecie.

Pan Robert Galara omówił pakt Ribbentrop-Mołotow w aspekcie jego znaczenia dla dokonania IV rozbioru Polski.

Do paneli włączali się uczestnicy spotkania, m.in. prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Janusz Skalski, gen. prof. dr Mieczysław Bieniek oraz arystokraci, książę Krzysztof Radziwiłł i hr. Marcin Zamoyski.

Obecna na spotkaniu Pani Agnieszka Michalczyk, koordynatorka „Balu Debiutantów” zaprosiła klubowiczów na przyszłą galę „Balu” do Pałacu w Wilanowie, a Redakcja Magazynu PRESTIŻ who is who zaproponowała Pani Ewie Rogozińskiej, międzynarodowej ekspertce z zakresu komunikacji międzynarodowej i etyki w biznesie, współpracę związaną z działalnością klubową.

Po kolacji część klubowiczów udała się do pałacu w Paszkówce, głównej siedziby Clubu, na integracyjne  spotkanie przy lampce wina z gośćmi z Węgier i Słowacji.

17 czerwca 2019 00:00

Spotkanie członków i przyjaciół PRESTIGE CLUB-u w Zamku w Grodźcu Śląskim

15. czerwca w sobotę członkowie PRESTIGE CLUB-u spotkali się w Zamku w Grodźcu Śląskim na kolejnym meetingu. Michał Bożek, biznesmen, mecenas kultury i sztuki, właściciel i gospodarz Zamku przywitał gości zgodnie ze staropolskim zwyczajem chlebem i solą, a szczególnie gen. prof. Mieczysława Bieńka, prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Załuckiego oraz kustosza Zamku dr. Jacka Proszyka, których wykłady stały się kluczowe w agendzie spotkania.

Gen. prof. Mieczysław Bieniek zaprezentował książkę Jego współautorstwa pt. Wojska Powietrznodesantowe, opisując cel jej powstania, podkreślając nie tylko wojskowy „charakter” naukowego opracowania, lecz także upowszechniające wątki o historii, przeznaczeniu i udziale, oraz roli tego typu wojsk w operacjach bojowych. Książkę z dedykacją autora można było otrzymać podczas spotkania.

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki zapoznał członków klubu w swym wykładzie pt. Wyzwania prawa cywilnego; czy komputer może zastąpić sędziego? – z arcyciekawą koncepcją, która już wkrótce może pojawić się w cyfrowej rzeczywistości prawa cywilnego.

Kustosz Zamku, dr Jacek Proszyk, omówił z kolei średniowieczny szlak handlowy związany z przewozem soli  z kopalni w Wieliczce przez Morawy do Czech, którego droga wiodła m.in. przez warownie takich zamków jak Grodziec Śląski. Kustosz wręczył także właścicielowi Zamku oryginalną monetę, denara z czasów pierwszych Piastów z przeznaczeniem wzbogacenia cennej kolekcji zamkowej.

Przed kolacją gospodarz Michał Bożek oprowadzał gości po dostępnej dla zwiedzających części zamku, opowiadając o tajemniczej, a nieznanej historii Zamku.  Członkowie klubu i zaproszeni goście otrzymali najnowszy numer 39/2019 Magazynu PRESTIŻ who is who.

Kolacja uświetniła ten wieczór potrawami z zamkowej kuchni, a integracyjne rozmowy i pytania dotyczące omawianych tematów, dopełniły agendy spotkania.

20 marca 2019 18:48

Wiosenne spotkanie klubowe – 9 marca 2019

Na spotkanie PRESTIGE CLUB-u z Czytelnikami Magazynu PRETIŻ who is who zaprosiliśmy do restauracji „Zbrojownia” w Krakowie tym razem dwie prominentne osobistości. Profesor Skalski, dr hab. n. med. wprowadził nas w świat nowoczesnej medycyny, a Robert Galara, biznesmen i fan historii zainteresował słuchaczy historią Śląska Cieszyńskiego.

Obu wykładów wysłuchaliśmy ze szczególnym zainteresowaniem, bo ich tematyka wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Prof. Skalski przedstawiając aktualne osiągnięcia na polu uprawianej przez siebie dziedziny, tj. kardiochirurgii dziecięcej podkreślił skalę problemów związanych z polską medycyną na tle sukcesów medycyny światowej, zaznaczając jednocześnie, że polska kardiochirurgia dziecięca swym poziomem przebiła się w świecie i obecnie nie tylko nie odbiega od czołówki światowej, zwłaszcza amerykańskiej, ale jest podziwiana i uznana za jedną z najlepszych na globie.

Profesor na udowodnienie tej tezy posłużył się przykładem przywrócenia pracy serca 2-letniej dziewczynki po pięciogodzinnym zatrzymaniu krążenia. Polscy lekarze tej specjalności dokonują ”cudów” w zakresie wszczepiania sztucznego serca. Trudne i najbardziej złożone operacje u noworodków i niemowląt odbywają się w Krakowie. W Krakowie działa, zaznaczył profesor, centrum szkolenia z najlepszymi technologiami, do którego przyjeżdżają lekarze z całego świata. Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja.

Równie interesującą okazała się rozmowa z Robertem Galarą związana z historią Śląska Cieszyńskiego w okresie powstawania polskiego państwa po 123-letniej niewoli, kiedy to do Księstwa Cieszyńskiego w styczniu 1919 r. wkroczyły czeskie pułki, a ludność polska na tym terenie przygotowywała się do plebiscytu. Niezbyt znane powszechnie fakty podbudowane rzetelną wiedzą historyczną prelegenta pozwoliły uczestnikom spotkania wypełnić lukę w poznawaniu wspólnej historii Czechów i Polaków w okresie tworzenia się fundamentów politycznego bytu obydwu narodów.