Prestige Club

Pałac w Paszkówce

W ciągu kilkunastu lat, jakie upłynęły od ukazania się pierwszego wydania (2002) Magazynu PRESTIŻ who is who, świat stał się areną ogromnych przemian. Na niespotykaną dotąd skalę zmieniły się media. Drukowane gazety i czasopisma powiększone o formaty elektroniczne starają się nadążać za biegiem aktualnych wydarzeń. Niekiedy je przewidując – wyprzedzają swymi artykułami i opiniami zjawiska, które nastąpiły. Taka była, jest i będzie rola mediów we współczesnym świecie.

Redakcja Magazynu PRESTIŻ who is who wpisując się w ten trend, powołała do życia PRESTIGE CLUB – z siedzibą w Pałacu w Paszkówce k/Krakowa. PRESTIGE CLUB jest klubem dyskusyjnym, integrującym Czytelników Magazynu PRESTIŻ who is who, klubem, w którym spotkania odbywają się na zasadach członkostwa klubowego.

Baner - terminy spotkań