Redakcja

Redakcję tworzy zespół dziennikarzy i publicystów, których zadaniem jest przedstawić Czytelnikowi panoramę postaci znajdujących się w kręgu zainteresowania opinii publicznej, osobistości zajmujących czołowe pozycje na światowej i polskiej liście establishmentu. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie oparte są na udokumentowanych źródłach.

Redakcja współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii i kulturoznawstwa w celu uzyskania rzetelności w prezentacji przedstawianych na łamach czasopisma postaci o światowym rozgłosie, ale i zdarzeń, które mogą bulwersować.

Autorzy artykułów korzystają z przywileju wyrażania własnej, niezależnej i odpowiedzialnej opinii w tematach, którymi się aktualnie zajmują. Redakcja współpracuje także z autorami tekstów – niekoniecznie wywodzącymi się z zawodowej elity ludzi pióra – którzy z racji swej wiedzy mają krytyczny stosunek do poruszanych w czasopiśmie spraw i wydarzeń.

Zespół redakcyjny:

redaktor naczelna – Liana Balicka
redaktor prowadzący – Wiktoria Kępczyńska

Współpracownicy:

Mariusz Gajewski, Krzysztof Głowacki, Ivo Graff, Ludmiła Matusik, Wiktoria Kępczyńska, Dorota Bednarska, Katarzyna Grzebyk, Paweł Pondel.