Redakcja

Redakcję tworzy zespół dziennikarzy i publicystów. Ich zadaniem jest przedstawić Czytelnikowi panoramę postaci znajdujących się w kręgu zainteresowania opinii publicznej. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie oparte są na udokumentowanych źródłach. Redakcja współpracuje z wybitnymi specjalistami z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii i kulturoznawstwa. W celu uzyskania rzetelności w prezentacji przedstawianych na łamach czasopisma postaci o światowym rozgłosie, ale i zdarzeń, które mogą bulwersować. Autorzy artykułów korzystają z przywileju wyrażania własnej, niezależnej i odpowiedzialnej opinii w tematach, którymi się aktualnie zajmują. Redakcja współpracuje także z autorami tekstów – niekoniecznie wywodzącymi się z zawodowej elity ludzi pióra – którzy z racji swej wiedzy mają krytyczny stosunek do poruszanych w czasopiśmie spraw i wydarzeń.