Dystrybucja

Unikalny charakter Magazynu sprawia, że docieramy bezpośrednio do Czytelników poza standardowymi kanałami dystrybucji oraz za pośrednictwem technologii mediów społecznościowych.