O magazynie

Magazyn PRESTIŻ who is who jest czasopismem prezentującym osoby
o autorytecie niekwestionowanym, których działalność zawodowa i na
społecznej niwie jest probierzem prestiżu. Przedstawia nie tylko postaci
nauki, biznesu, kultury i sztuki, ale także udostępnia swe łamy osobistościom,
dla których Magazyn stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowania ich zainteresowań i poglądów.

W czasopiśmie sygnalizujemy niebagatelne osiągnięcia autorów tekstów
w zakresie uprawianej przez nich działalności, które często wyprzedzając współczesne trendy czy modę, rewolucjonizują wyobrażenia o znanym nam świecie.

Magazyn PRESTIŻ who is who podczas kilkunastoletniego istnienia na rynku medialnym wypracował dla siebie markę korespondującą z tytułem.

Autorzy publikowanych artykułów tworzą zespół redakcyjny.