O magazynie

Magazyn PRESTIŻ who is who jest czasopismem, które prezentuje osoby o niekwestionowanym autorytecie. Promuje wydarzenia z dziedziny nauki, biznesu, kultury i sztuki. Przedstawia osobistości zajmujące czołowe pozycje na światowej i polskiej liście establishmentu. Udostępnia swe łamy postaciom, których działalność zawodowa i społeczna jest probierzem prestiżu. Każde wydanie stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowania rozmaitych poglądów.

W czasopiśmie naświetlano niebagatelne osiągnięcia autorów tekstów w zakresie uprawianej przez nich działalności. Wyprzedzając współczesne trendy czy modę, rewolucjonizują wyobrażenia o świecie. Magazyn PRESTIŻ who is who funkcjonuje na rynku medialnym od 2002 r. W tym czasie wypracował dla siebie markę korespondującą z tytułem.

Redakcja Magazynu PRESTIŻ who is who wpisując się w ten trend, powołała do życia PRESTIGE CLUB – z siedzibą w Pałacu w Paszkówce k/Krakowa – suplement swej działalności w ramach programu rozwoju wydawnictwa.