O magazynie

Magazyn PRESTIŻ who is who jest czasopismem prezentującym osoby o niekwestionowanym autorytecie, których działalność zawodowa i na społecznej niwie jest probierzem prestiżu.

Przedstawia nie tylko postaci nauki, biznesu, kultury i sztuki, ale także udostępnia swe łamy osobistościom, dla których Magazyn stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowania ich zainteresowań i poglądów.

W czasopiśmie sygnalizujemy niebagatelne osiągnięcia autorów tekstów w zakresie uprawianej przez nich działalności, które często wyprzedzając współczesne trendy czy modę, rewolucjonizują wyobrażenia o znanym nam świecie.

Autorzy publikowanych artykułów tworzą zespół redakcyjny.

Magazyn PRESTIŻ who is who podczas kilkunastoletniego istnienia na medialnym rynku wypracował dla siebie markę korespondującą z tytułem.