O magazynie

Magazyn PRESTIŻ who is who jest czasopismem prezentującym osoby, które miały lub mają niebagatelny wpływ na bieg aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Przedstawia nie tylko wybitne postaci z kręgu polityki, biznesu, kultury i sztuki, nauki oraz sportu, ale także udostępnia swe łamy osobistościom, dla których Magazyn stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowania ich działalności, zainteresowań i poglądów.

W czasopiśmie sygnalizujemy ważne wydarzenia czy niepokojące zdarzenia, niekiedy wręcz bulwersujące światową i polską opinią publiczną, z których warto zdawać sobie sprawę.

To unikalna koncepcja – czasopismo jest jedynym tego typu w Polsce.

Magazyn PRESTIŻ who is who podczas kilkunastoletniego okresu istnienia na medialnym rynku wypracował dla siebie markę korespondującą z tytułem. Rok 2017 był jubileuszowym dla czasopisma.