O magazynie

Magazyn PRESTIŻ who is who jest czasopismem prezentującym osoby o niekwestionowanym autorytecie. Promuje wydarzenia z dziedziny nauki, biznesu, kultury i sztuki. Przedstawia osobistości zajmujące czołowe pozycje na światowej i polskiej liście establishmentu. Każde wydanie stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowania rozmaitych poglądów.

Czasopismo przedstawia niebagatelne osiągnięcia autorów tekstów w zakresie uprawianej przez nich działalności, które częstokroć wyprzedzają aktualne trendy czy modę, rewolucjonizują wyobrażenia o świecie.  Artykuły redakcyjne powiązane z kontekstem ważnych wydarzeń na krajowej i międzynarodowej scenie komentują je z punktu widzenia autorów.

Magazyn PRESTIŻ who is who funkcjonuje na rynku medialnym od 2002 r. W tym czasie wypracował dla siebie markę korespondującą z tytułem.

Aktualnie czasopismo wydaje Fundacja Help for Ukraine – OSMTJ KNIGHTS TEMPLAR COMMANDERY of POLAND and UKRAINE. Profil Magazynu kształtuje się na kanwie wydarzeń związanych z historią Zakonu Templariuszy. Współczesny Zakon zajmuje się głównie działalnością charytatywną i ochroną praw człowieka. Po zmianach geopolitycznych, jakie zaszły w ostatnim czasie na świecie, perspektywa dla obu form tej aktywności przybrała dla Polski i Ukrainy szczególnego znaczenia.

Magazyn PRESTIŻ who is who inspirując się wartościami średniowiecznego Zakonu, udostępnia łamy czasopisma autorom, którym nie obce jest motto Templariuszy : „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!” – „Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę!”