<<Spotkanie członków i przyjaciół PRESTIGE CLUB-u w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdroju

23. kwietnia członkowie PRESTIGE CLUB-u spotkali się w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdroju z zaproszonymi gośćmi z kręgu Kawalerów Bractwa Spiżowego. Honorowymi gośćmi byli gen. prof. Mieczysław Bieniek, b. zastępca dowódcy strategicznego NATO oraz Marian Skrzypiec, Konsul Honorowy Indonezji w Polsce.

Wojna w Ukrainie była głównym tematem agendy spotkania. Gen. M. Bieniek wygłosił wykład dot. polityki międzynarodowej i aktualnej sytuacji w sferze działań wojennych w Ukrainie oraz omówił politykę Zachodu wobec rosyjskiego agresora, a także aktualną politykę Polski wobec bratniego sąsiada.

Po wykładzie wywiązała się dyskusja związana z pomocą dla uchodźców ukraińskich przebywających w Polsce, w wyniku której przyjęto wspólną deklarację zorganizowania w ramach działalności klubowej „hub-u” koordynującego wsparcie dla walczącej Ukrainy i odbudowy kraju po zakończonej wojnie.

Po kolacji uczestnicy  spotkania przenieśli się do klubu hotelowego, gdzie przedstawione podczas debaty tematy można było omówić w mniej oficjalnym tonie.

<<Spotkanie członków i przyjaciół PRESTIGE CLUB-u w Zamku Królewskim w Niepołomicach

26 czerwca A.D. 2021 członkowie Prestige Club-u i zaproszeni goście spotkali się w Zamku Królewskim w Niepołomicach k/Krakowa, zwanym „drugim Wawelem”.

Gotycki zamek z połowy XIV w., przebudowany w stylu renesansowym, znajduje się w centrum Niepołomic. Zamek wybudowany z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego pełnił funkcje obronne, wyruszały stąd wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Historia królewskiego zamku obfituje w wydarzenia wagi państwowej. Tu za czasów króla Władysława Jagiełły zwoływano zjazdy koronne. Tu lubiła przebywać królowa Bona.

Zamek, który przez wieki był rezydencją królów polskich i najznakomitszych rodów szlacheckich, jest otwarty obecnie dla gości i turystów. Klub skorzystał z tej możliwości, a zamkowa magia przybliżyła czytelników Magazynu Prestiż who is who do historii Rzeczypospolitej.

Zgodnie z klubową tradycją gen. prof. Mieczysław Bieniek wygłosił kolejny wykład, tym razem na temat bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja.
Nowi członkowie klubu opowiedzieli o swojej działalności zawodowej i społecznej.

Skorzystaliśmy też z zaproszenia członka klubu Jerzego Motyki do aktywnego uczestnictwa na polu golfowym w Ochmanowie k/Krakowa, którego jest współwłaścicielem, i uzyskania tzw. zielonej karty.
Obejrzeliśmy także ekspozycję wystawową w Muzeum Zamkowym. Było to spotkanie z historią, architekturą, przyrodą i sztuką , oraz legendami związanymi z pobytami polskich królów.

Wieczorna kolacja w zamkowej restauracji sprzyjała integracyjnym rozmowom i omówieniu programu jesiennego spotkania klubowiczów w Krynicy Zdroju.

<<Spotkanie członków i przyjaciół Prestige Club-u w Pałacu w Paszkówce

Jesienne spotkanie A.D.2020 członków PRESTIGE CLUB-u odbyło się 26. września w Pałacu w Paszkówce k/Krakowa. Gościem honorowym była JE Siti Nugraha Mauludiah, Ambasador Republiki Indonezji w Polsce.

Podczas spotkania Konsul Honorowy Indonezji w Polsce Marian Skrzypiec przedstawił w krótkim zarysie historię stosunków indonezyjsko-polskich oraz aktualne wzajemne relacje Polska – Indonezja.

Dyrektor Instytutu Polskiej Akademii Nauk z Wrocławia prof. dr hab. Andrzej Gamian wygłosił interesujący wykład związany z pracą polskich naukowców nad lekiem i antywirusową szczepionką COVID – 19, zaś biznesman Albert Smektalski  z Poznania w zwięzłej prelekcji przedstawił temat „Czas na inwestycje w innowacje”.

Dr Bronisław Orawiec, przedstawiciel Polonii z Chicago, zaprezentował swą kolejną książkę z serii „Góralskie posiady doktora Orawca”.

Po części oficjalnej i dyskusji nad wypowiedziami prelegentów, właściciel Pałacu Jan Oleksy, oprowadził gości po zabytkowych wnętrzach obiektu i otaczającym go parku. Smakowite potrawy z pałacowej kuchni serwowane osobiście przez gospodarza i integracyjne rozmowy dopełniły ten wyjątkowy wieczór.

<<Grudzień 2019 – wigilijne spotkanie członków Prestige Club-u

Grudzień każdego roku jest okazją do podsumowania klubowej działalności, ale i niecodziennym, magicznym miesiącem wpisującym się w tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera i klimat wydarzeń sprzed dwu tysięcy lat, Wigilia i wzajemne życzenia dopełniają symbolikę wigilijnej wieczerzy.

Tym razem spotkaliśmy się w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdroju.

Integracyjne spotkanie wypełniły wykłady. Prof. nadzw. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek omówiła „Wielowymiarowość ról menedżera we współczesnej rzeczywistości”, a Grzegorz Ludera przedstawił „Pierwotne koncepcje medyczne – leczyć czy uzdrawiać?” w kontekście tradycyjnej indyjskiej nauki medycznej „Ayurveda”. Nota bene prelekcje te zostaną opublikowane w nr. 40/2020 Magazynu PRESTIŻ who is who.

Po części oficjalnej odbyła się staropolska Wigilia w hotelowej restauracji, a wieczór w Sali VIP i hotelowym klubie zwieńczył agendę spotkania.

<<Jesienne spotkanie klubowiczów CLUBU PRESTIGE w Restauracji Zbrojownia w Krakowie

Cykliczne jesienne spotkanie klubowiczów CLUBU PRESTIŻ odbyło się w Restauracji „Zbrojownia” w Krakowie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z Polski, Węgier, Słowacji, Kanady i USA. Gościem honorowym był książę Adam Andrew von Rhedey, potomek węgierskiego królewskiego rodu Aba o tysiącletniej tradycji.

Agenda spotkania obejmowała kilka tematów, z których wiodącym było wystąpienie księcia Rhedeya związane z kreowaniem nowoczesnej elity w świecie, z podkreśleniem roli, wagi i znaczenia rodowej arystokracji w tym przedsięwzięciu.

Dr Ewa Piacentile z Padwy, wybitna działaczka polonijna, przedstawiła w krótkim elaboracie dorobek polskiej nauki i osiągnięcia polskiego biznesu w świecie.

Pan Robert Galara omówił pakt Ribbentrop-Mołotow w aspekcie jego znaczenia dla dokonania IV rozbioru Polski.

Do paneli włączali się uczestnicy spotkania, m.in. prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Janusz Skalski, gen. prof. dr Mieczysław Bieniek oraz arystokraci, książę Krzysztof Radziwiłł i hr. Marcin Zamoyski.

Obecna na spotkaniu Pani Agnieszka Michalczyk, koordynatorka „Balu Debiutantów” zaprosiła klubowiczów na przyszłą galę „Balu” do Pałacu w Wilanowie, a Redakcja Magazynu PRESTIŻ who is who zaproponowała Pani Ewie Rogozińskiej, międzynarodowej ekspertce z zakresu komunikacji międzynarodowej i etyki w biznesie, współpracę związaną z działalnością klubową.

Po kolacji część klubowiczów udała się do pałacu w Paszkówce, głównej siedziby Clubu, na integracyjne  spotkanie przy lampce wina z gośćmi z Węgier i Słowacji.

<<Spotkanie członków i przyjaciół PRESTIGE CLUB-u w Zamku w Grodźcu Śląskim

15. czerwca w sobotę członkowie PRESTIGE CLUB-u spotkali się w Zamku w Grodźcu Śląskim na kolejnym meetingu. Michał Bożek, biznesmen, mecenas kultury i sztuki, właściciel i gospodarz Zamku przywitał gości zgodnie ze staropolskim zwyczajem chlebem i solą, a szczególnie gen. prof. Mieczysława Bieńka, prof. nadzw. dr. hab. Mariusza Załuckiego oraz kustosza Zamku dr. Jacka Proszyka, których wykłady stały się kluczowe w agendzie spotkania.

Gen. prof. Mieczysław Bieniek zaprezentował książkę Jego współautorstwa pt. Wojska Powietrznodesantowe, opisując cel jej powstania, podkreślając nie tylko wojskowy „charakter” naukowego opracowania, lecz także upowszechniające wątki o historii, przeznaczeniu i udziale, oraz roli tego typu wojsk w operacjach bojowych. Książkę z dedykacją autora można było otrzymać podczas spotkania.

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki zapoznał członków klubu w swym wykładzie pt. Wyzwania prawa cywilnego; czy komputer może zastąpić sędziego? – z arcyciekawą koncepcją, która już wkrótce może pojawić się w cyfrowej rzeczywistości prawa cywilnego.

Kustosz Zamku, dr Jacek Proszyk, omówił z kolei średniowieczny szlak handlowy związany z przewozem soli  z kopalni w Wieliczce przez Morawy do Czech, którego droga wiodła m.in. przez warownie takich zamków jak Grodziec Śląski. Kustosz wręczył także właścicielowi Zamku oryginalną monetę, denara z czasów pierwszych Piastów z przeznaczeniem wzbogacenia cennej kolekcji zamkowej.

Przed kolacją gospodarz Michał Bożek oprowadzał gości po dostępnej dla zwiedzających części zamku, opowiadając o tajemniczej, a nieznanej historii Zamku.  Członkowie klubu i zaproszeni goście otrzymali najnowszy numer 39/2019 Magazynu PRESTIŻ who is who.

Kolacja uświetniła ten wieczór potrawami z zamkowej kuchni, a integracyjne rozmowy i pytania dotyczące omawianych tematów, dopełniły agendy spotkania.

<<Wiosenne spotkanie klubowe – 9 marca 2019

Na spotkanie PRESTIGE CLUB-u z Czytelnikami Magazynu PRETIŻ who is who zaprosiliśmy do restauracji „Zbrojownia” w Krakowie tym razem dwie prominentne osobistości. Profesor Skalski, dr hab. n. med. wprowadził nas w świat nowoczesnej medycyny, a Robert Galara, biznesmen i fan historii zainteresował słuchaczy historią Śląska Cieszyńskiego.

Obu wykładów wysłuchaliśmy ze szczególnym zainteresowaniem, bo ich tematyka wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Prof. Skalski przedstawiając aktualne osiągnięcia na polu uprawianej przez siebie dziedziny, tj. kardiochirurgii dziecięcej podkreślił skalę problemów związanych z polską medycyną na tle sukcesów medycyny światowej, zaznaczając jednocześnie, że polska kardiochirurgia dziecięca swym poziomem przebiła się w świecie i obecnie nie tylko nie odbiega od czołówki światowej, zwłaszcza amerykańskiej, ale jest podziwiana i uznana za jedną z najlepszych na globie.

Profesor na udowodnienie tej tezy posłużył się przykładem przywrócenia pracy serca 2-letniej dziewczynki po pięciogodzinnym zatrzymaniu krążenia. Polscy lekarze tej specjalności dokonują ”cudów” w zakresie wszczepiania sztucznego serca. Trudne i najbardziej złożone operacje u noworodków i niemowląt odbywają się w Krakowie. W Krakowie działa, zaznaczył profesor, centrum szkolenia z najlepszymi technologiami, do którego przyjeżdżają lekarze z całego świata. Po wykładzie wywiązała się interesująca dyskusja.

Równie interesującą okazała się rozmowa z Robertem Galarą związana z historią Śląska Cieszyńskiego w okresie powstawania polskiego państwa po 123-letniej niewoli, kiedy to do Księstwa Cieszyńskiego w styczniu 1919 r. wkroczyły czeskie pułki, a ludność polska na tym terenie przygotowywała się do plebiscytu. Niezbyt znane powszechnie fakty podbudowane rzetelną wiedzą historyczną prelegenta pozwoliły uczestnikom spotkania wypełnić lukę w poznawaniu wspólnej historii Czechów i Polaków w okresie tworzenia się fundamentów politycznego bytu obydwu narodów.

<<Wigilijne spotkanie członków Prestige Club w Pałacu w Paszkówce

Grudzień zajmuje szczególne miejsce w Agendzie Clubu, jest miesiącem, w którym omawia się całoroczną klubową działalność , ale także plany na następny rok. Jest to także czas świąteczny, któremu ton i klimat nadaje Wigilia, toteż Beskidzka Kapela Góralska przywitała uczestników spotkania kolędą, wprowadzając familijną atmosferę.

Po przerwie mieliśmy wyjątkową okazję obejrzeć wystawę korespondujących ze sobą prac artystów z cyklu „Lustra” : fotografa, dziennikarza i dokumentalisty Czesława Czaplińskiego oraz artysty malarza Piotra Jakubczaka.

Czesław Czapliński okazał się nie tylko znakomitym narratorem opisującym mistrzowski warsztat, ale także wyśmienitym gawędziarzem.

Górale swymi nastrojowymi kolędami przypomnieli o Wigilijnej Kolacji, toteż gospodarz Pałacu w Paszkówce Pan Jan Oleksy zaprosił do świątecznej kolacji. Wzajemne życzenia i toasty uzupełniły ten pełen serdeczności uroczysty wieczór.

<<Spotkanie członków Prestige Club w Zamku w Grodźcu Śląskim

Właściciel Zamku Michał Bożek przywitał gości staropolskim zwyczajem, chlebem i solą. W Zamku trwają prace renowacyjne, toteż spotkanie odbyło się w jego parterowej części.

Podczas spotkania nowi Klubowicze przedstawili swe osiągnięcia zawodowe i plany związane z działalnością klubową, m.in. poprzez włączenie się do współpracy z Magazynem PRESTIŻ who is who  w charakterze autorów esejów i artykułów. Zostało też im wręczone najnowsze wydanie czasopisma.

Urszula Ciołeszyńska, założycielka „Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet”, zaprezentowała swą nową książkę pt. Nigdy nie poddawaj się ! , poświęconą wybitnym przedsiębiorczym kobietom, wśród sylwetek których znalazły się także członkinie PRESTIGE CLUB.

Wspaniałą niespodziankę przygotowała członkini Clubu, Beata Drzazga, przybywając do Zamku z grupą artystów – solistów z Ameryki Południowej, którzy repertuarem z kilku krajów tego kontynentu oraz europejskimi przebojami wywołali furorę wśród Klubowiczów, zwłaszcza że był to imieninowy dzień gospodarza Zamku Michała Bożka, któremu artyści dedykowali część utworów. Oklaskom nie było końca, więc planowany krótki koncert przemienił się w widowisko, którego nie sposób zapomnieć. Stare szlacheckie gniazdo – Zamek w Grodźcu – wiele widział w swej kilkusetletniej historii, ale artystów z Ameryki – zapewne nie!

Po koncercie, stałym zamkowym zwyczajem, w dwu salach rycerskich zostaliśmy uraczeni wyśmienitymi potrawami z zamkowej kuchni.

Po zakończeniu uroczystości część gości z Krzysztofem księciem Radziwiłłem na czele skorzystała z zaproszenia Jana Kukuczki, spędzając wieczór w Galerii KUKUCZKA, gdzie odbywały się „Beskidzkie Integracje Sztuki”.