Aktualności

Pałac w Paszkówce k/Krakowa

21 marca 2015 08:15

Termin spotkania : 21.03.2015, godz. 14.30  Pałac w Paszkówce
Tematy : 
Wybory prezydenckie w Polsce – spiker panelu prof. nauk prawnych Marian Grzybowski UJ, ex-sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
Strategia bezpieczeństwa narodowego spiker panelu, generał, prof. dr Mieczysław Bieniek

Pałac w Paszkówce k/Krakowa

24 stycznia 2015 18:46

Termin spotkania: 24.01.2015, godz. 14:00
Temat : 
Założenie i omówienie zasad członkostwa oraz działalności Prestige Club