Letnie spotkanie członków Prestige Club

11 czerwca 2017 r. w Zamku w Grodźcu Śląskim odbyło się spotkanie członków Prestige Club-u, czytelników Magazynu PRESTIŻ who is who.

Gościem była pani Angelika Jarosławska, koordynatorka Programu Polska 3.0, Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, kreator marki Cluster World, ambasadorka Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Angelika Jarosławska zaprezentowała w interesującej prelekcji program powojennej Polski, zatytułowany Polska 3.0, Największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski, stanowiący długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Konkluzja wykładu sprowadziła się do stwierdzenia, że POLSKA 3.0 jest dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych, który pozwoli Polsce optymalnie wykorzystać jej tranzytowe położenie, programem, który umożliwi stworzyć Centralny Okręg Przemysłowy na miarę XXI wieku.