Spotkanie członków Prestige Club

12 marca 2017 r. w Wojskowym Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Krakowie odbyło się integracyjne spotkanie członków Prestige Clubu, podczas którego gen. prof. Mieczysław Bieniek wygłosił wykład o współczesnych problemach związanych z cyberprzestrzenią.