CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku

Termin spotkania: 20/21 02.2016  Centrum Kongresów i Rekreacji ORLE GNIAZDO w Szczyrku

Agenda spotkań: 20.02.2016, godz. 15.00 Temat : sprawy organizacyjne Prestige Club ; omówienie działalności klubowej w 2016 r. ; promocja Prestige Club i wieczorna impreza integracyjna członków klubu przy ognisku21.02.2016 , godz. 10.00
Temat : bieżąca sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w Polsce ; rola mediów ; relacja z organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016.