Pałac w Paszkówce k/Krakowa

Termin spotkania : 21.03.2015, godz. 14.30  Pałac w Paszkówce
Tematy : 
Wybory prezydenckie w Polsce – spiker panelu prof. nauk prawnych Marian Grzybowski UJ, ex-sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
Strategia bezpieczeństwa narodowego – spiker panelu, generał, prof. dr Mieczysław Bieniek